Lediga Lägenheter

Lediga lägenheter kan vara besvärligt att hitta på dagens bostadsmarknad. Det är dock sällan som större städer i Sverige har brist på lediga lägenheter. Om du som blivande hyresgäst är beredd att göra avkall på standard, läge eller är villig att betala en hög hyra så finns det alltid lediga lägenheter att tillgå.

Givetvis kan det bli temporär brist på lediga lägenheter om en större arbetsgivare etablerar sig i en mindre stad och likväl kan antalet lediga lägenheter öka markant om en större arbetsgivare tvingas säga upp folk. Men även om antalet lediga lägenheter flukturerar så är kontentan av detta resonemang att det alltid finns lediga lägenheter.

Som blivande hyresgäst vill du förstås behöva göra så få kompromisser som möjligt. Ett sätt att få ta del av utbudet av lediga lägenheter är att ställa sig i bostadskö. Detta kan du med fördel göra både hos kommunala och privata bostadsbolag. Beroende på hur bostadssituationen ser ut i just din stad kan du dock behöva stå i kö i flera år innan du får ta del av utbudet av lediga lägenheter. Det kan också vara bra att använda sig av sin omgivning i sin bostadsjakt. Om du letar efter lediga lägenheter så gör alla i din omgivning medvetna om detta. Förhör dig hos arbetskamrater, vänner, släktingar och ring gärna runt och gör förfrågningar hos fastighetsbolag. Försök använda dina kontakter till att leta reda på lediga lägenheter innan de kommer till allmän kännedom. Ju tidigare du är ute med dina förfrågningar om lediga lägenheter desto bättre. Tänk på att ditt sociala kontaktnät är så mycket större än vad du tror. Det räcker att någon som du känner i sin tur känner någon som har kontakter för att din bostadssituation skall lösa sig.

Sätt gärna in en annons under ”lediga lägenheter sökes”. Om det finns ett universitet i din stad så är det en god idé att besöka de samlingsställen som finns för studenter och se om det annonseras ut lediga lägenheter på anslagstavlor eller dylikt. Du kan med fördel själv sätta upp ett anslag på dessa anslagstavlor för att på så sätt kunna ta del av utbudet av lediga lägenheter.

Förutom att hyra lägenhet så kan du, under förutsättning att du redan innehar en lägenhet, även byta lägenhet. En annan möjlighet är att hyra en lägenhet med andrahandskontrakt. Om inget av detta är möjligt återstår möjligheten att köpa lägenhet.