Byta Lägenhet

Att byta lägenhet är ett alternativ för dig som redan har ett hyreskontrakt. Det kan vara en ganska omständig process att byta lägenhet eftersom det är många faktorer som skall falla på plats för minst två bytesparter. Det är dock inte ovanligt att tre eller fyra parter gör upp om att byta lägenhet sinsemellan vilket kan kräva omfattande planering och samverkan mellan bytesparterna.

Du kan inte byta lägenhet om du är inneboende eller bara har ett andrahandskontrakt utan det krävs att du har ett löpande förstahandskontrakt för att du skall kunna byta lägenhet.

Det första du skall göra om du vill byta lägenhet mot annan bostad är att kontrollera med din hyresvärd att du har tillåtelse att byta din lägenhet över huvud taget. Att byta lägenhet utan tillåtelse kan innebära att du bli uppsagd med omedelbar verkan. Du får under inga omständigheter ta betalt för att överlåta din hyresrätt.

Det krävs inte att du har innehaft hyresrätten någon viss tid för att du skall få använda lägenheten som bytesobjekt men för att du skall få tillåtelse att byta lägenhet krävs att du som hyresgäst har beaktansvärda skäl. Vanliga beaktansvärda skäl för att byta lägenhet är:

  • Ändrade förhållanden på grund av nytt arbete eller studier.
  • Väsentliget ändrade ekonomiska förhållanden och som en konsekvens av detta önskemål om lägre hyra.
  • Om bytet kan ge dig en väsentligt förbättrad boendestandard.
  • Ändrade familjeförhållanden. Beroende på familjeförhållandena kan behov uppstå av att byta till en större eller mindre lägenhet.

Förutom att du måste ha beaktansvärda skäl för att byta lägenhet så krävs också att din bytespart godkänns av din hyresvärd. För detta krävs att din bytespart betalat sina tidigare hyror i tid samt att denne inte stört sina grannar.

Hyresvärden kan neka dig att byta lägenhet om han istället kan erbjuda dig en likvärdig ersättningslägenhet. En hyresvärd får inte hindra dig att byta lägenhet för att de själva har behov av lägenheten och kan inte heller begära ersättning för eventuella extrakostnader som lägenhetsbytet ger upphov till.

Om du inte har någon lägenhet att använda som bytesobjekt, inte har råd att köpa lägenhet så återstår endast att hyra lägenhet. Läs mer om hur du kan hitta en ledig lägenhet under rubriken Lediga Lägenheter.

Lämna en kommentar