Hyra Lägenhet

Att hyra lägenhet kan vara lite besvärligt speciellt om du vill bo i Stockholm, Göteborg eller Malmö. I universitets- och högskolestäder är det alltid betydligt svårare att få möjlighet att hyra lägenhet i anslutning till terminsstarterna. Under rubriken Lediga Lägenheter har vi behandlat olika metoder att hitta lediga lägenheter att hyra.

Det finns några viktiga saker som du måste tänka på när du väl får möjlighet att hyra lägenhet. Till att börja med är det ytterst viktigt att det upprättas ett skriftligt hyreskontrakt när du skall hyra lägenhet. Även ett muntligt hyresavtal är giltigt men det är svårt att bevisa vad du och hyresvärden avtalat om inte ett skriftligt hyresavtal upprättas.

Vid hyra av lägenhet skall följande regleras i hyresavtalet:

  • Vilken lägenhet som hyresavtalet avser
  • Hyrestid
  • Hyrans belopp
  • Parterna, dvs namn på hyresvärd och hyresgäst
  • Vad som ingår i hyran såsom exempelvis värme, förrådsutrymmen och parkeringsplats

Det är viktigt att du betalar hyran i tid när du hyr lägenhet. Om du inte betalat hyran senast veckan efter förfallodagen kan hyresvärden välja att säga upp dig som hyresgäst.

Att hyra lägenhet innebär såväl skyldigheter som rättigheter. Du måste exempelvis betala hyran i tid, sköta lägenheten och du får inte störa din omgivning. Samtidigt har du rätt att få lägenheten reparerad och renoverad när så krävs. Om du vill veta mer om de juridiska aspekterna av att hyra lägenhet så finns det ypperlig information om detta på Juridik På Internet, helt gratis dessutom.

Ett annat sätt att hyra lägenhet är att hyra i andra hand. Du kan läsa mer om den hyresformen under rubriken Andrahandskontrakt. Om du idag har en hyreslägenhet som du vill byta så kan du läsa mer om hur du går tillväga när du skall byta lägenhet under rubriken Byta Lägenhet.